Pravila i Uvjeti

Opće odredbe

Prije rezervacije, morate pročitati, razumjeti i prihvatiti Uvjete korištenja. Ako ne razumijete Uvjete, preporučujemo da se obratite našoj podršci za korisnike usluge, dostupne putem e-mail adrese ili putem telefonskih brojeva navedenih u kontakt sekciji. Ova web stranica je prevedena na nekoliko jezika. Službena verzija web stranice je na engleskom jeziku. U slučaju neslaganja između izvorne i prevedene verzije, engleska verzija se smatra relevantnom. Prijevoz podrazumijeva prijevoz najmanje jednog putnika od dogovorenog mjesta sastanka do odredišne točke putovanja. Putovanje može biti u jednom smjeru ili povratno.

Vrste prijevoza

Privatni prijevoz:
Privatni prijevoz se vrši kombijem, minibusom ili autobusom.
Vozač će dočekati putnike na dogovorenom mjestu sastanka držeći ploču s imenom putnika na njoj. Vozač će odvesti putnike to željene destinacije ili najbližoj mogućoj točki koja je dostupna autom.
Transferne cijene su navedene za vozilo. Zajednički transfer: Neograničen broj putnika. Vrijeme čekanja - max. 50 minuta. Ova vrsta prijevoza vas vodi od zračne luke do odredišta i obratno. Airport Shuttle Bus Transfer Neograničen broj putnika. Transferne cijene su po osobi.
Transfer od zračne luke do centra grada ili obrnuto. Prilagođeni Transfer za destinacije koje nisu navedene ili posebne vrste vozila ili multi- stop- transfere itd kupac može naručiti Custom Transfer. Custom Prijevoz se može naručiti putem telefona ili e-maila. Prilagođeni Transferi mogu biti predmet drugom setu Uvjeta koje će biti predstavljene klijentu jednom kada svi detalji budu poznati i kada se obje stranke slože.

Procedura online rezervacije

Osoba koja rezervira prijavu mora biti punoljetna.
Rezervacija se vrši putem Interneta, popunjavajući sve potrebne podatke.
Potrebno je rezervirati najmanje 24 sata unaprijed. Kao iznimka, prijevoz se može rezervirati unutar 24 sata, ali je potrebno kontaktirati trvtku te prvo dobiti njeno odobrenje putem e-maila.
Takav prijevoz će se smatrati Custom prijevozom. Na takve prijevoze se odnose posebna pravila koja klijenti dobivaju putem e-maila, uz Potvrdu i Račun.
Osoba koja unosi detalje je odgovorna za njihovu pravovaljanost. Tvrtka pružatelj usluga prijevoza ne snosi nikakvu odgovornost za netočno unesene podatke ili neistinite informacije.
Osoba koja unosi podatke za cijelu grupu prihvaća uvjete u ime cijele grupe, te je odgovorna za grupu.
Tvrtka pružatelj usluga prijevoza ne treba prihvatiti rezervaciju. U slučaju da je rezervacija prihvaćena, klijent će primiti e-mail potvrdu.
Nakon uspješnog plaćanja, klijent dobiva Račun sa svim detaljima rezervacije. Klijent je dužan pokazati Račun vozaču prijeulaska u vozilo, kao i valjani dokument koji potvrđuje klijentov identitet (osobna karta, putovnica, vozačka dozvola).
Klijent je dužan provjeriti Potvrdu te u slučaju greške obavijestiti Službu za korisnike u pisanoj formi, poželjno putem e-maila.

Prtljaga

Svakom putniku je dopušteno unijeti standardni kofer ili putnu torbu, te jedan komad ručne prtljage iste veličine koja je dopuštena u zrakoplovnom prometu, ukupno dva komada prtljage. Prtljaga mora biti ispravno označena imenom i prezimenom putnika. Dodatna prtljaga se ne naplaćuje. Kupac je dužan dati točne informacije o veličini dodatne prtljage. Prijevoznik nije dužan prevoziti prtljagu koja nije deklarirana u rezervaciji ako nema dovoljno mjesta u vozilu.
Prijevoznik nije odgovoran za sadržaj prtljage. Klijenti su odgovorni za osiguravanje utovara / istovara svoje prtljage u svako doba, ako su u pratnji prtljage. Prijevoznik  i/ili njegovi vozači pod ugovorom imaju pravo odbiti bilo koji program ili putovanje zbog klijenta s viškom prtljage koji bi kao posljedicu imao nesigurno vozilo u prometu.

Djeca te osobe s posebnim potrebama

Djeca ispod 12 godina života ne mogu koristiti naše usluge osim ako nisu u pratnji odraslih. Djeca od 12 do 18 godina moraju imati pisanu dozvolu roditelja.
Za djecu do 5 godine života u privatnom prijevozu je potrebno imati dječje sjedalo.
Osobe s poteškoćama poput invalidnih osoba u pokretnim kolicima dužne su unaprijed obavijestiti putem rezervacije kako bi se osiguralo odgovarajuće vozilo.

Promjene i otkazivanje

Korisnik može promijeniti podatke iz rezervacije u bilo kojem trenutku. Svi zahtjevi za promjenom moraju biti u pisanom obliku i poslani na e-mail koji sadrži sve relevantne podatke. Ako su moguće promjene prijenosa, one će postati važeće nakon što ih Prijevoznik potvrdi.

Vrijeme čekanja i no-show pravila

U slučaju da klijent dolazi zračnim prijevozom, vozač će pričekati klijenta bez dodatne naknade.
Ako kupac ne može pronaći vozača, on/ona mora kontaktirati našu službu za korisnike i odmah djelovati po uputi. Ako klijent to ne učini u roku od 60 minuta, vozač može slobodno napustiti pick-up točku, a prijenos će se smatrati ´no-show´.
No-show je situacija u kojoj korisnik ne bude na pick-up mjestu na određeni dan u određeno virjeme. Ako je klijent dao pogrešnu adresumjesta sastanka ili nije dao adresu u vrijeme online rezervacije, ´no-show´ pravilo vrijedi. Odgovornost je klijenta dostaviti adresu sastanka dostupnu željenom vozilu.

Sigurnosne mjere

Sva vozila koja se koriste za prijevoz su pravilno pregledana i osigurana u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se pruža prijevoz.
Putno osiguranje je uključeno u cijenu transfera.
Putnik pod utjecajem alkohola, droga ili drugih kontroliranih tvari neće moći ući u vozilo i neće imati pravo na povrat uplaćenog iznosa.
Putnik koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost vozača, ostalih putnika ili drugih sudionika u prometu će biti uklonjen iz vozila, te prijavljen nadležnoj policijskoj postaji.
Pušenje , alkohol ili droge u vozilu su strogo zabranjene. Izuzetak od ovog pravila su voda i bezalkoholna pića u bocama. Sve drugo mora biti odobreno od strane predstavnika Prijevoznika ili vozača.

Odgovornost

Prijevoznik je dužan obaviti sve usluge odgovorno i profesionalno, u skladu sa zakonima zemlje u kojoj se pružaju usluge.
Prijevoznik može svoja prava i obveze djelomično ili u cijelosti prenijeti na treću osobu ili osobe, prema vlastitom izboru i bez prethodne najave.
Usmeni dogovori između klijenta i Prijevoznika moraju se potvrditi u pisanom obliku (e- mail, fax), inače se smatraju nevažećima.
Prijevoznik nije odgovoran za kašnjenja u polasku ili dolasku izazvana nepredvidivim okolnostima, kao što su prometne gužve, iznimno loši vremenski uvjeti, poplave, oluje, požari i tako dalje (više sile), te nije dužan nadoknaditi štetu putnicima.
U slučaju da klijent nije u mogućnosti uspostaviti kontakt s našim vozačem na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme, korisnik je obvezan kontaktirati naš call-centar u najkraćem mogućem roku na +43 660 280 043 4, gdje će dobiti daljnje upute. Molimo zabilježite kontakt broj.
U slučaju da klijent kasni iz bilo kojeg razloga, korisnik je obvezan kontaktirati naš call-centar u najkraćem mogućem roku na +43 660 280 043 4, gdje će dobiti daljnje upute. Molimo zabilježite kontakt broj.
Prijevoznik ne može garantirati točno vrijeme trajanja transfera. Svi podaci o vremena putovanja su samo procjena. Klijenti koji dalje putuju drugim prijevoznim sredstvima trebaju ostaviti dovoljno vremena između završetka prijevoza i vremena polaska drugog prijevoznog sredstva.
U slučaju da odabrani tip vozila nije dostupan iz bilo kojeg razloga, Prijevoznik može obaviti prijevoz pomoću drugog odgovarajućeg vozila.
Samo Prijevoznik može primiti uplatu za transfere. Nitko nema pravo tražiti nadoplatu ili mijenjati uvjete transfera u ime Prijevoznika, osim kada je to izričito određeno.
U slučaju da se transfer nije obavljen, u cijelosti ili djelomično, Prijevoznik je dužan vratiti plaćeni iznos u cijelosti. Klijent je dužan pribaviti dokaze u prilog svojih tvrdnji. Prigovor se mora dostaviti u roku od 48 sati. Pritužbe bez razloga ili podnesene nakon 48 sati se neće uzimati u obzir.
Prijevoznik je dužan razmotriti sve prigovore i donijeti odluku o njima u roku od 28 dana.
Ako klijent ima pravo na povrat, Prijevoznik je dužan vratiti iznos u roku od 28 dana.
Sva pitanja će se pokušati riješiti dogovorom izvan suda.

Prikupljanje i zaštita osobnih podataka

Vaša privatnost je naš prioritet. Uvijek se zalažemo se za zaštitu vaših osobnih podataka, u svim situacijama. Informacije o Vašem imenu i adresu se koriste isključivo za obradu rezervacija, osim ako ste prethodno dali Vaš pristanka. Ove informacije nikada neće biti prodane, dane ili iznajmljene drugima za bilo koje druge svrhe. Podaci su dostupni samo ovlaštenim službenicima Prijevoznika. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.