Terms and conditions

Algemene voorwaarden

Voordat u een reservering maakt moet u de algemene voorwaarden lezen, begrijpen en accepteren. Als u de algemene voorwaarden niet begrijpt raden wij u zeer aan om contact op te nemen met onze klantenservice, die bereikbaar is via het e-mailadres en de telefoonnummers vermeld on het kopje Contact. Deze website is vertaald in verschillende talen. De officiële versie is in het Engels. In het geval er verschil is tussen de originele en vertaalde versie dient de Engelse versie als ter zake doend beschouwd te worden. Een transfer impliceert het vervoer van tenminste een persoon vanaf het ophaalpunt naar het afzetpunt. De reis kan enkel of een retour zijn.

Soorten transfer

Privé transfer:
Privé transfers worden uitgevoerd met personenwagens, minibussen en gewone bussen.
De passagiers zullen ontmoet worden op het ophaalpunt door een chauffeur die een bord heeft met de naam van de passagier(s). Deze chauffeur zal de passagier vervoeren naar een gewenst afzetpunt of de dichtstbijzijnde locatie die toegankelijk is met de auto. 
De transferprijzen zijn per voertuig. Gedeelde transfer: Onbeperkt aantal passagier. Wachttijd - max. 50 minuten. Dit soort transfer brengt u van de luchthaven naar een vooraf vastgestelde bestemming en vice versa. Pendeldienst vanaf de luchthaven onbeperkt aantal passagiers. De transferprijzen zijn per persoon.
Transfer vanaf de luchthaven naar het centrum van de stad of vice versa. Transfers op maat Voor bestemmingen die niet vermeld staan of speciale soorten voertuigen of transfers met meerdere stops, etc. kan een klant een transfer op maat bestellen. Transfers op maat kunnen onderhavig zijn aan andere algemene voorwaarden die de klant gepresenteerd zal krijgen wanneer alle gegevens bekend en overeen gekomen zijn.

Procedure voor online reservering

Voor het maken van een reservering dient u 18 jaar of ouder te zijn. De reservering wordt online gemaakt, door alle benodigde formulieren in te vullen.
De reservering dient tenminste 24 uur voor de aanvang van de transfer gedaan te worden. Bij wijze van uitzondering kan een transfer gereserveerd worden binnen 24 uur, in dit geval dient u contact met ons op te nemen en eerst goedkeuring per e-mail te verkrijgen.
Dergelijke transfers zullen beschouwd worden als Transfers op maat. Speciale regels gelden voor dergelijke transfers en de klant zal deze regels ontvangen per e-mail, samen met de bevestiging en het.
U bent volledig verantwoordelijkheid voor de geldigheid van de ingevoerde gegevens. De leverancier van de transfer is niet aansprakelijk voor verkeerd ingevoerd of onjuiste informatie.
De persoon die de gegevens voor een groep invoert accepteert de voorwaarden in naam van de gehele groep en is verantwoordelijk voor de gehele groep.
Het transferbedrijf is niet verplicht een reservering te accepteren. Indien de reservering geaccepteerd is zal de klant een bevestigingsemail ontvangen.
Na een geslaagde betaling zal de klant een betalingsbewijs met alle reserveringsgegevens ontvangen. De klant is verplicht om dit betalingsbewijs te tonen aan de chauffeur voordat zij het voertuig betreden, samen met een geldig identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs).
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bevestiging door te nemen en onmiddellijk mogelijke fouten gemaakt door onze klantenservice door te geven, bij voorkeur per e-mail.

Bagage

Elke passagier mag een koffer of reistas plus één stuk handbagage met door luchtvaartmaatschappijen toegestane afmetingen mee te nemen, een totaal van twee stuks bagage. De bagage dient op juiste wijze geïdentificeerd te zijn met de voor- en achternaam van de passagier. Extra bagage wordt niet in rekening gebracht. De klant is verplicht correcte informatie over de afmetingen van extra bagage door te geven. Het transferbedrijf is niet verplicht bagage te vervoeren die niet vermeld staat op de reservering indien er niet voldoende ruimte is in het voertuig.
Het transferbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de bagage. De klanten hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de bagage geladen en uitgeladen worden, indien de bagage met hun meereist. Het transferbedrijf en/of de chauffeurs of chauffeurs met een toeleveringscontract hebben het recht om een klant te weigeren of te weigeren een reis te volbrengen vanwege de extra bagage van een klant indien deze ervoor zorgt dat het voertuig zich hierdoor niet veilig zich kan verplaatsen.

Kinderen en mensen met speciale behoeften

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen geen gebruik maken van onze dienst tenzij zij begeleid worden door een volwassene. Kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud dienen een gewaarmerkte schriftelijke toestemming van een ouder te hebben.
Voor kinderen tot 5 jaar oud is een kinderstoel verplicht tijdens een privé transfer.
Mensen met speciale behoeften zoals gehandicapten met een rolstoel zijn verplicht dit te melden op het reserveringsformulier om een geschikt voertuig te garanderen.

Wachttijden en beleid m.b.t. niet opdagen

Klanten kunnen de reserveringsgegevens op elk moment wijzigen. Alle verzoeken tot wijziging dienen schriftelijk gedaan te worden en per e-mail verstuurd te worden inclusief alle relevante gegevens. Indien de wijzigingen m.b.t. de transfer mogelijk zijn zullen deze alleen geldig zijn nadat deze bevestigd zijn door het transferbedrijf.

Wijzigingen en annuleren

Indien een klant arriveert per vliegtuig zal de chauffeur kosteloos wachten op de klanten.
Indien de klant de chauffeur niet kan vinden dient hij/zij onmiddellijk contact op te nemen met ons call center en de gegeven instructies opvolgen. Indien de klant dit niet binnen 60 minuten doet staat het de chauffeur vrij om het ophaalpunt te verlaten en zal de transfer beschouwd worden als een ´no-show´.
No-show is een situatie waarin de klant niet verschijnt op het ophaalpunt op de afgesproken datum en tijd. Indien de klant een onjuist adres of helemaal geen adres heeft opgegeven tijdens het online reserveringsproces gelden de regels voor ´no-show´. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een ophaaladres op te geven dat toegankelijk is voor het geselecteerde voertuig.

Veiligheidskwesties

Alle voertuigen die gebruikt worden voor transfers worden op juiste wijze geïnspecteerd en verzekerd in overeenstemming met de wetten in het land waar de transfer wordt aangeboden.
De verzekering van de passagiers is inbegrepen in de transferprijs.
Passagiers onder de invloed van alcohol, drugs of andere illegale middelen zullen geen toestemming hebben om een voertuig te betreden en zullen niet in aanmerking komen voor restitutie van het betaalde bedrag.
Passagiers wiens gedrag de veiligheid van de chauffeur, andere passagiers of andere verkeersdeelnemers in gevaar brengt zal verwijderd worden uit het voertuig en gerapporteerd worden bij het plaatselijke politiebureau.
Roken, alcohol of drugs in het voertuig zijn strikt verboden. Uitzondering op deze regel zijn water of frisdrank in flesjes. Al het andere dient goedgekeurd te worden door de chauffeur of de vertegenwoordiger van het transferbedrijf.

Aansprakelijkheid

Het transferbedrijf is verplicht om alle diensten op verantwoordelijke en professionele wijze uit te voeren, in overeenstemming met de wetten in het land waar de diensten aangeboden worden.
Het transferbedrijf kan haar rechten en plichten gedeeltelijk of volledig overdragen aan een derde partij, indien dit besloten wordt en zonder aankondiging vooraf.
Mondeling overeenkomsten tussen de klant en het transferbedrijf dienen vervolgens schriftelijk bevestigd te worden (e-mail, fax), anders worden ze als ongeldig beschouwd.
Het transferbedrijf is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij aankomst of vertrek vanwege onvoorziene omstandigheden, zoals files, extreem slechte weersomstandigheden, overstromingen, stormen, (bos)branden, etc. (force majeur) en is niet verplicht passagier schadeloos te stellen.
Indien de klant niet in staat is contact te leggen met onze chauffeur op de afgesproken plek en tijdstip is de klant verplicht om zo snel mogelijk ons call center te bellen op +43 660 280 043 4, waar hij/zij nadere instructies zal ontvangen. Noteer ons nummer.
Indien de klant vertraagd is om willekeurige reden, is de klant verplicht om zo snel mogelijk ons call center te bellen op +43 660 280 043 4, waar hij/zij nadere instructies zal ontvangen. Noteer ons nummer.
Het transferbedrijf kan niet de exacte reistijd van de transfer garanderen. Alle gegevens met betrekking tot reistijden zijn een schatting. Klanten die verder reizen met een ander vervoersmiddel dienen voldoende tijd tussen het einde van de transfer en de vertrektijd van het andere vervoersmiddel toe te staan.
Indien het geselecteerde soort voertuig om willekeurige reden niet beschikbaar is kan het transferbedrijf de transfer uitvoeren met een ander geschikt voertuig. 
Alleen het transferbedrijf kan betalingen ontvangen voor transfers. Niemand heeft het recht om bedragen in rekening te brengen of de voorwaarden van de transfer te wijzigen uit naam van het transferbedrijf, uitgezonderd wanneer dit expliciet zo bepaald is.
In het geval de transfer niet uitgevoerd is, geheel of gedeeltelijk, is het transferbedrijf verplicht om het betaalde bedrag volledig te restitueren. De klant is verplicht om bewijs dat hun claim staaft te verzamelen en te overleggen. Klachten dienen binnen 48 uur ingediend te worden. Ongegronde klachten of klachten later dan 48 uur ingediend zullen niet in behandeling genomen worden. 
Transfer provider company is required to consider all complaints and make a decision on them within 28 days.
Het transferbedrijf is verplicht om alle klachten in behandeling te nemen en binnen 28 dagen een besluit hierover te nemen.
Getracht zal worden alle geschillen zonder inmenging van de rechtbank te beslechten.

Verzamelen en beschermen van persoonlijke gegevens

Uw privacy is onze prioriteit. We beloven dat we uw persoonlijke gegevens ten alle tijde en onder alle omstandigheden zullen beschermen. Uw naam en adresgegevens worden uitsluitend gebruikt om reserveringen te verwerken indien u daarvoor toestemming geeft. Deze gegevens zullen nooit verkocht, weg gegeven, uitgeleend of verhandeld worden aan anderen voor doeleinden anders dan het uitvoeren van hetgeen besteld is. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor bevoegde functionarissen van het transferbedrijf. Al onze medewerkers en zakenpartners zijn verantwoordelijk voor het respecteren van het grondbeginsel van het beschermen van persoonsgegevens.